Medlemskampanje
Medlemstallet i RBUL er noe lavere enn det vi skulle ønske. Det er viktig for oss å øke antallet medlemmer, ikke minst i forhold til en eventuell forhandling med kommunen om overtakelse av skolebygningen, da antallet medlemmer også er en indikasjon på engasjement, og viser at vi har bygda i ryggen.
Selv om kontingenten er en relativt beskjeden kostnad for de enkelte medlemmer, er inntektene fra kontingent også en betydelig faktor, både for å håndtere de driftsutgiftene vi allerede har på skola, og bidra til at vi kan opprettholde et visst aktivitetsnivå i laget.
Det er for øvrig ikke en forutsetning at man er bosatt i Røvassdalen for å være med i RBUL, og vi oppfordrer også utflyttede dalaværinger, og andre med tilknytning eller interesse for bygda til å melde seg inn! Det er også mulig å kontakte styret via e-post, post@rbul.no.

Vi ønsker også å registrere e- postadresser til så mange av medlemmene som mulig. Du kan informere om din e-postadresse ved å sende en e-post på ovennevnte adresse. E-postadressene vil naturligvis ikke bli videreformidlet til noen andre, og vil kun bli brukt til å sende ut informasjon til medlemmene en gang iblant. I forhold til medlemsregisteret er det dessuten ønskelig med informasjon om medlemmenes fødselsår, blant annet fordi medlemmenes alder kan være av betydning ved søknad om ulike offentlige tilskudd. Informasjon om dette kan sendes på e-post.

 

Grasrotandelen
Etter at det ble vedtatt navne endring til Røvassdalen Bygde og Ungdomslag på årsmøtet i fjor, er laget blitt registrert i frivillighetsregisteret, og dermed også kvalifisert til å stå som mottaker av midler gjennom grasrotandelen. Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte – din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte Røvassdalen Bygde og Ungdomslag.
Ved spill hos Norsk Tipping - Lotto, Tipping, Joker -, vil 5% av innsatsen gå direkte til RBUL. Merk at Grasrotandelen ikke på noen måte går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikke belastet noe for å være Grasrotgiver. Du trenger Norsk Tipping Spillerkort for å knytte deg til Grasrotandelen. Spillerkort får du kjøpt hos kommisjonær eller på http://www.norsk-tipping.no.

Du kan knytte deg til grasrotandelen på følgende måter:

  1. Hos kommisjonær ved å ta med strekkoden som er vedlagt dette informasjonsskrivet.
  2. SMS: GRASROTANDELEN 998338050 til 2020 (tjenesten er gratis)
  3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no
  4. Norsk Tipping Mobilspill

Vi har lagt ved et ark med mange strekkoder, slik at de kan deles på flere i familien, eller gis til venner som har tilknytning til bygda og ønsker å støtte oss.